Strona główna

„Komornik sądowy […] jest funkcjonariuszem

publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Przy wykonywaniu czynności komornik podlega

tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu.”


USTAWA O KOMORNIKACH SĄDOWYCH I EGZEKUCJI
ART. 1 ORAZ ART. 3.1


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Łukasz Budaj
Kancelaria Komornicza w Stargardzie
ul. Mickiewicza 2/II p.
73-110 Stargard

Nr. rachunku bankowego
PEKAO S.A. O. Stargard
06 1240 3901 1111 0000 4224 9643

Godziny urzędowania:
pon.: 8.00 – 17.00
wt. – czw.: 8.00 – 16.00
pt.: 8.00 – 15.00