Kontakt

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Łukasz Budaj
Kancelaria Komornicza w Stargardzie

ul. Mickiewicza 2/p. II, 73-110 Stargard

tel. 91 573 98 50

wew. 25 fax
wew. 27 sprawy alimentacyjne
wew. 28 sprawy nieruchomościowe
wew. 24 księgowość
wew. 21 pozostałe sprawy

tel. 514 604 812 sprawy alimentacyjne

tel. 514 604 813 sprawy nieruchomościowe

tel. 514 604 814 pozostałe sprawy

adres e-mail:
stargard.szczecinski1@komornikid.pl
Komornik Sądowy – Stargard Szczeciński