Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

05-03-2020

nieruchomość gruntowa, rolna, działka niezabudowana oznaczona numerem 2 (obręb 0015 Rzeplino) o powierzchni 6600m2 (0.66ha), położona: Rzeplino, gmina Dolice, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00007453/9 . Po więcej informacji kliknij tutaj

26-03-2020

lokal mieszkalny nr 20 o powierzchni użytkowej 53,54 m2, położony: 73-110 Stargard, ul. Główna 11, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00096833/0 wraz z dwoma pomieszczeniami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 5m2 i 6 m2 oraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu. Po więcej informacji kliknij tutaj

31-03-2020

lokal mieszkalny oznaczony nr 3 o powierzchni 55,20m2 znajdujący się w miejscowości Topolinek nr 5, gmina Przelewice, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00024460/6 (do lokalu mieszkalnego nr 3 przynależy pomieszczenie przynależne w budynku gospodarczym o powierzchni 16,40m2.). Po więcej informacji kliknij tutaj

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej: lokal mieszkalny numer 1 o powierzchni użytkowej 37,50m2 położony: Przywodzie 38, gmina Przelewice, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00023791/8. Po więcej informacji kliknij tutaj