Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

E-LICYTACJA OD 19-01-2023 R. GODZ. 11:00 DO 26-01-2023 R. GODZ. 11:00

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 62/6, oznaczonej nr 6 i położonej w miejscowości Zabrodzie, gm. Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ1T/00045372/8. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

02-02-2023

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Iwony Chmielowiec: działki nr 43/30 o łącznej powierzchni 6 834,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem, wiatą oraz halą, położonej pod adresem: Krzemlin 63, gmina Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00024586/5. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

1/2 niewydzielonej części nieruchomości należącej do dłużnika Piotr Chmielowiec: działki nr 43/30 o łącznej powierzchni 6 834,00 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej z wbudowanym garażem, wiatą oraz halą, położonej pod adresem: Krzemlin 63, gmina Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00024586/5. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

23.02.2023

udziału 18/48 niewydzielonej części nieruchomości należącego do dłużnika Dawida Grygorcewicza stanowiącej zabudowaną działkę gruntu nr 265 o łącznej powierzchni 0,1089 ha, położonej w miejscowości: Witkowo Drugie przy ul. Starowiejska 39 i nr 41, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00012646/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

udziału 5/12 w niewydzielonej części nieruchomości należącego do dłużnika Czesławy Wasilewskiej stanowiącej działkę nr 57 zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkami gospodarczymi, położonej: 73-110 Stargard, ul. Jana Matejki 19, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00001107/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

udziału 5/12 w niewydzielonej części nieruchomości należącego do dłużnika Romualda Wasilewskiego stanowiącej działkę nr 57 zabudowanej domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz budynkami gospodarczymi, położonej: 73-110 Stargard, ul. Jana Matejki 19, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00001107/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

02.03.2023

niezabudowanej działki gruntowej nr 35 (symbol użytku: RIVa) o powierzchni 400 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ


niezabudowanej działki gruntowej nr 36 (symbol użytku: RIVa) o powierzchni 3 000 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ


zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym działki gruntowej nr 37 (symbol użytku: Br-RIVa) o powierzchni 1 400 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0. Według oświadczenia dłużnika budynek mieszkalny wpisany jest do rejetru zabytków. Po więcej informacji kliknij TUTAJ


niezabudowanej działki gruntowej nr 51 (symbol użytku:  RIVb, PsIV, N) o powierzchni 51 700 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

niezabudowanej działki gruntowej nr 104 (symbol użytku: PsIV, PsV, LsV, LzV) o powierzchni 10 600 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział  Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ


niezabudowanej działki gruntowej nr 105 (symbol użytku: RIVb, RV) o powierzchni 33 800 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ


niezabudowanej działki gruntowej nr 229 (symbol użytku: ŁIV) o powierzchni 4 500 m2, położonej w: Lisowo, gmina Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1T/00031058/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ