Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

04.10.2023 r.

lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, położony w miejscowości Mironów nr 9/5, gmina Lipiany, o powierzchni użytkowej 39,00 m2 wraz z przynależnym udziałem 11/100 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu. Dla lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księge wieczystą o numerze KW nr SZ2T/00017046/6. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

10.10.2023 r.

nieruchomość gruntową oznaczoną numerem 406 o powierzchni 397 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, położoną w Stargardzie przy ul. Jagiellońska 38. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00035828/7. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

26.10.2023 r.

niezabudowaną działkę nr 257, o łącznej powierzchni 0,0352 ha położoną w: Dobropole, gmina Dolice, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00022041/9. Po więcej informacji kliknij TUTAJ