Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

12-07-2022

nieruchomość lokalowa położona w Pyrzycach przy ulicy Niepodległości 2/13 o powierzchni użytkowej 18,25m2 należącej do dłużnika Leszka Dudkiewicza, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00025921/3. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

udział należący do dłużnika Adrian Pieślak wynoszącego 1/2 części lokalu mieszkalnego o łącznej powierzchni 93,89m2 położonego Witkowo Pierwsze 25B/6 (obecnie zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stargard Szczeciński nr XXI/184/12 z dnia 26-10-2012r adres nieruchumości to Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców 20/6), dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00122054/7. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

21-07-2022

lokal mieszkalny numer 2 o powierzchni 47,94m2 położonego: 73-110 Stargard, Aleja Żołnierza 46B, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00110487/4. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

lokal mieszkalny nr 42 położony Stargard, ul. Szewska 3, o powierzchni użytkowej 36,91 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00129255/5. Po więcej informacji kliknij TUTAJ