Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

10-05-2021

lokal mieszkalny nr 2 położony: 73-110 Stargard, ul. Wieniawskiego 27 c, 63,80 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00125944/4 . Po więcej informacji kliknij TUTAJ