Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

15-12-2021

nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 217/1 o łącznej powierzchni 1,1100 ha  (11 100m2) położonej: Skalin, gmina Stargard, dla której  Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107406/9 . Po więcej informacji kliknij TUTAJ.