Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

09-08-2021

lokal mieszkalny nr 2 położony: 73-110 Stargard, ul. Wieniawskiego 27 c o powierzchni użytkowej 63,80m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00125944/4 . Po więcej informacji kliknij TUTAJ

26-08-2021

nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona numerem ewidencyjnym 16, obręb 0006 Żabów, o powierzchni 0,8000ha (8000m2) położonej w miejscowości Żabów, gmina Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00021046/7