Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

08-02-2022

1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne bez zabudowań, działka nr 111, o powierzchni 2.21 ha, położonej: 73-130 Dobrzany, Sierakowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00026726/6. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne bez zabudowań, działka 155/1 o powierzchni 2.53ha, położonej: 73-130 Dobrzany, Sierakowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00026726/6. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne bez zabudowań, działka nr 54 o powierzchni 1.00ha, położonej: 73-130 Dobrzany, Sierakowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00041866/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne bez zabudowań, działka nr 50/2 o powierzchni 1.70 ha, położonej: 73-130 Dobrzany, Sierakowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00041866/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne bez zabudowań, działka nr 123/6 o powierzchni 0.60ha, położonej: 73-130 Dobrzany, Sierakowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00043408/6. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

1/3 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne bez zabudowań, działka nr 123/7 o powierzchni 2.53ha, położonej: 73-130 Dobrzany, Sierakowo, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00043408/6. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

08-02-2022

niezabudowana działka gruntu nr 246/2 położona: Warchlino, gmina Stargard o powierzchni 4 855m2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00090686/2 . Po więcej informacji kliknij TUTAJ