Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

15-06-2023

lokal mieszkalny położony w gminie Lipiany w miejscowości Józefin 4B/4, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00018536/5. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

nieruchomość położoną w miejscowości Kozy nr 14 B, gmina Dobrzany, działka nr 503/5 o powierzchni 337m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym w zabudowie zwartej, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00059298/6. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

29-06-2023

niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Pomietów, gmina Dolice, powiat stargardzki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00009572/3 , składającej się: działki gruntowej nr 397/2 o powierzchni 10 900 m2. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

niezabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Pomietów, gmina Dolice, powiat stargardzki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00007720/2, składającej się z:

działki gruntowej nr 151 o powierzchni 6 500 m2,
działki gruntowej nr 227 o powierzchni 13 600 m2,
działki gruntowej nr 288 o powierzchni 4 000 m2,
działki gruntowej nr 349 o powierzchni 24 800 m2,
działki gruntowej nr 376 o powierzchni 11 000 m2,
działki gruntowej nr 387 o powierzchni 35 200 m2. Po więcej informacji kliknij TUTAJ