Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

06-10-2022

działkę nr 127/1 zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej z wbudowanym garażem położonej pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 5, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00084115/4. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

niezabudowanej działki gruntowej nr 63 o powierzchni 16 500 m2 położonej: 74-200 Brzesko, gmina Pyrzyce, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00009510/1. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

nieruchomość gruntowa, niezabudowana działka nr 257, o łącznej powierzchni 0,0352 ha położona: Dobropole, gmina Dolice, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00022041/9. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

10-10-2022

lokal mieszkalny oznaczony nr 3 o powierzchni 55,20 m2 znajdujący się w miejscowości Topolinek nr 5, gmina Przelewice, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00024460/6 (do lokalu mieszkalnego nr 3 przynależy pomieszczenie przynależne w budynku gospodarczym o powierzchni 16,40m2.). Po więcej informacji kliknij TUTAJ

E-LICYTACJA OD 20-10-2022 godz. 11:00 do 27-10-2022 godz. 11:00

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny oznaczony symbolem D położonej w miejscowości: Ślazowo nr 4, gmina Przelewice, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ2T/00005986/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

Warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/. Wniosek o założenie konta użytkownika składa się za pośrednictwem ww. systemu teleinformatycznego. Osoba nieposiadająca numeru PESEL składa wniosek za pośrednictwem wybranego komornika sądowego. Czas trwania przetargu wynosi 7 dni.

19-10-2022

nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 217/1 o łącznej powierzchni 1,1100 ha (11 100m2) położonej: Skalin, gmina Stargard, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00107406/9. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

niezabudowaną działkę gruntoweą nr 828/1 o powierzchni 338 m2, położoną w miejscowości Brzesko, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00031075/2. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

25-10-2022

lokal mieszkalny o powierzchni 60,90m2 położony w miejscowości Wołczyn nr 9A, gm. Lipiany, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00006368/9. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

27-10-2022

lokalu mieszkalnego numer 2 o powierzchni 47,94 m2 położonego: 73-110 Stargard, Aleja Żołnierza 46B, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00110487/4. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

E-LICYTACJA OD 27-10-2022 godz. 11:00 do 03-11-2022 godz. 11:00

nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę nr 62/6, oznaczonej nr 6 i położonej w miejscowości Zabrodzie, gm. Chociwel, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ1T/00045372/8. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

E-LICYTACJA OD 03-11-2022 godz. 11:00 do 10-11-2022 godz. 11:00

nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Czeskiej 4d w Stargardzie, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ1T/00112033/1 wraz z przynależnym udziałem 15/1000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu objętych księgą wieczystą o nr KW SZ1T/00037457/9. Po więcej informacji kliknij TUTAJ