Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

e-licytacja od 27-06-2024 r. godz. 11:00 do 04-07-2024 r. godz. 11:00

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 186/2 o powierzchni: 57 414 m2, zabudowanej pozostałościami po budynkach, kanałami, szambem, fundamentami; położonej w miejscowości Kania, gmina Chociwel, powiat stargardzki dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za nr KW SZ1T/00054933/5. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

e-licytacja od 4 lipca 2024 r., godz. 11:00 do 11 lipca 2024 r. godz. 11:00

udział 1/2 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 338/4, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Wydział V Ksiąg Wieczysty prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ1T/00063633/8 . Po więcej informacji kliknij TUTAJ

udział 1/4 części w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 338/7, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Wydział V Ksiąg Wieczysty prowadzi księgę wieczystą o nr KW SZ1T/00077160/2. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

24-07-2024 r.

działkę gruntu nr 127/1, zabudowaną budynkiem mieszkalnym w zabudowie zwartej z wbudowanym garażem, położoną pod adresem: 73-110 Stargard, ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 5, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00084115/4. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

06-08-2024 r.

działkę gruntową nr 175/55 o powierzchni 325,00 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym o powierzchni 77,22 m2. Dla nieruchomości położonej w Stargardzie przy ul. Sadowej 56 G Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00127638/0. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

e-licytacja od 22-08-2024 r. godz. 11:00 do 29-08-2024 r. godz. 11:00

niezabudowanej działki gruntowej nr 339 o powierzchni 1527 m2, położonej w miejscowości Kłodzino, gmina Przelewice, powiat stargardzki, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą za nr KW SZ2T/00011459/2. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

e-licytacja od 22-08-2024 r. godz. 11:00 do 29-08-2024 r. godz. 11:00

nieruchomości lokalowej położonej w Stargardzie przy Alei Żołnierza nr 46B/2 o powierzchni użytkowej 47,94 m2 wraz z przynależnym udziałem 110/1000 w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu, objętych księgą wieczystą nr KW SZ1T/00110487/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych. Po więcej informacji kliknij TUTAJ