Licytacje

Informację o licytacjach zamieszczonych na niniejszej stronie prezentowane są w skróconej formie. Szczegóły licytacji dostępne są pod linkiem zamieszczonym dla każdej z licytacji z osobna.

25-04-2024 r.

niezabudowane gospodarstwo rolne składające się z działki nr 179, pow. 0,8700 ha położone w miejscowości Lucin, gmina Przelewice, powiat pyrzycki. Dla licytowanej nieruchomości Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ2T/00008796/2. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

16-05-2024 r.

lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 23,86 m2 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce gruntu, położony w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 96/5A. Dla nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SZ1T/00040659/9. Po więcej informacji kliknij TUTAJ

W dniu 29 marca 2024 r.

Kancelaria Komornika

będzie czynna do godz. 13:00