Licytacje

Licytacja 13-12-2019

lokal mieszkalny numer 3 o powierzchni 18,20 m2, położonego 73-110 Stargard, ul. Kosmonautów 11, dla którego Sąd Rejonowy w Stargardzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1T/00093032/4

Licytacja 30-12-2019

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny oznaczony numerem 8, położony: Dobropole 40, gmina Dolice o powierzchni 37,61m2, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pyrzycach prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ2T/00012271/7